NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PROCESAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SERVICIILOR DE CONECTIVITATE LEXUS

Această Notificare de Confidențialitate explică modul în care vom gestiona datele dumneavoastră cu caracter personal ("Date personale") atunci când furnizăm serviciile de conectivitate auto la care vă puteți abona prin contul dumneavoastră MyLexus și pe care le puteți accesa fie din aplicația MyLexus de pe telefonul mobil, fie din contul MyLexus din website www.lexus.ro (denumite colectiv "Servicii").Este necesar să citiți această Notificare de Confidențialitate împreună cu Politica generală de Confidențialitate a Toyota și Politica privind protecția Datelor Personale ("Politica generală de confidențialitate") în care descriem în termeni generali modul în care colectăm datele dumneavoastră personale, de ce le colectăm, ce facem cu datele dumneavoastră personale, cu cine le împărtășim, cum le protejăm și alegerile pe care le puteți face cu privire la datele dumneavoastră personale.

Cine este responsabil pentru colectarea și utilizarea datele dumneavoastră personale?
Următoarea entitate juridică este responsabilă de colectarea și utilizarea datele dumneavoastră personale:

Toyota Motor Europe SA/NV
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Bruxelles
Belgia

În parteneriat cu:

Toyota Connected Europe Limited
Strada Handyside 14-18, Etaj 10
Londra N1C 4DN
Regatul Unit

Toyota Motor Europe și Toyota Connected Europe Limited sunt denumite colectiv "Toyota", "noi" sau "al nostru".
Care este angajamentul nostru?
Ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor) ("GDPR"), astfel cum pot fi modificate, actualizate sau înlocuite din când în când.
De ce colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale?
Colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Pentru a activa sau a dezactiva abonamentul dumneavoastră la Servicii;
 • Pentru a vă oferi Serviciile;
 • Pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră;
 • Pentru a sprijini activitățile noastre de vânzări și marketing;
 • Pentru desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare în scopul îmbunătățirii și perfecționării Serviciilor, pentru a dezvolta noi servicii și soluții de mobilitate și/sau servicii de conectivitate auto și pentru a îmbunătăți performanțele vehiculelor, produselor și serviciilor Lexus sau pentru a dezvolta unele noi;
 • Pentru a securiza, menține și sprijini rețelele, sistemele și aplicațiile noastre;
 • Dacă este necesar, în mod rezonabil în legătură cu o dispută în care suntem sau putem fi implicați fie direct cu dumneavoatră, fie cu o terță parte.
Vom transmite datele dumneavoastră personale către alte enități în următoarele scopuri:
 • Dacă aveți un vehicul Lexus cu funcționalitate de conectare la internet la bord, operatorul de rețea mobilă care va furniza serviciul de conectivitate la Internet poate avea obligația legală de a obține anumite informații de identificare referitoare la dumneavoastră. Toyota va colecta de la dumneavoastră aceste informații de identificare și va furniza aceste informații operatorului de rețea mobilă;
 • Pentru a permite rețelei noastre (distribuitori naționali și Retaileri Autorizați/Reparatori) să vă contacteze în cadrul furnizării/implementării anumitor Servicii;
 • În cazul în care ni se cere de către autoritățile publice (de exemplu, autoritățile judiciare) și instanțele judecătorești să le dezvăluim datele dumneavoastră personale;
 • Dacă este necesar, în mod rezonabil, în legătură cu o dispută în care suntem sau putem să fim implicați, putem să transmitem datele dumneavoastră personale cu, de exemplu, cealaltă parte / celelalte părți implicată / implicate în dispută sau cu instanța de judecată;
 • Dacă aveți un contract de asigurare cu o societate de asigurări și pe baza unui astfel de contract, vom gestiona împreună cu compania de asigurări datele dumneavoastră personale necesare acesteia pentru a pune în aplicare acest contract (de exemplu, informațiile referitoare la geolocație legate de vehiculul dumneavoastră Lexus, comportamentul dumneavoastră de conducere etc.).
Ale cui date personale vor fi procesate?
Datele procesate sunt datele dumneavoastră, fiind persoana care s-a abonat la Servicii în conformitate cu termenii de utilizare.

Vă rugăm să rețineți că, dacă permiteți unei alte persoane să conducă/utilizeze vehiculul dumneavoastră Lexus, aveți responsabilitatea de a comunica această Notificare de Confidențialitate acelui șofer/utilizator, pentru a informa acel șofer/utilizator cu privire la prelucrarea datelor sale personale în contextul Serviciilor.

Dacă transferați dreptul de proprietate al vehiculului dumneavoastră Lexus către o altă persoană sau către un revânzător, trebuie să eliminați, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, toate datele și conținutul (inclusiv orice date personale) pe care le-ați stocat pe vehiculul dumneavoastră Lexus și care sunt accesibile din contul dumneavoastră MyLexus, înainte de a transfera dreptul de proprietate asupra vehiculului dumneavoastră Lexus.
Ce date personale vor fi colectate?
Vom colecta și utiliza următoarele date personale:

 • Informații privind identitatea (de exemplu: titlulatură, nume de familie și prenume, limba maternă);
 • Date de contact (de exemplu: număr de telefon, adresă de email, adresă de corespondență);
 • Dacă aveți un vehicul Lexus cu funcționalitate de conectare la Internet la bord, informațiile de identificare solicitate de operatorul de rețea mobilă care furnizează serviciul de conectivitate la Internet (de exemplu copia documentelor de identitate, detaliile cardului de debit/credit);
 • Informațiile referitoare la contul MyLexus (de exemplu metoda de contact preferată, informații despre abonament, limba de comunicare preferată, Retailerul/Reparatorul Autorizat preferat);
 • Informații referitoare la geolocație legate de vehiculul dumneavoastră Lexus și/sau de telefonul dumneavoastră inteligent (de exemplu locația GPS, destinația planificată);
 • Comportamentul la volan (de exemplu jurnalul de conducere, jurnalul de călătorie, viteza de deplasare, viteza de accelerare și frânare);
 • Informații de contact în caz de urgență (dacă ați furnizat astfel de informații în contul dumneavoastră MyLexus);
 • Informații despre călătorie;
 • Putem folosi ID-ul dumneavoastră social media pentru a vă permite să transmiteți locația vehiculului dumneavoastră Lexus altor persoane (de exemplu cu privire la acele Servicii care vă permit să comunicați locația vehiculului dumneavoastră Lexus altor persoane prin intermediul rețelelor de socializare la alegere);
 • Segmentarea clienților;
 • Datele de identificare ale vehiculului (de exemplu plăcuța de înmatriculare a vehiculului, numărul de identificare al vehiculului, data achiziției vehiculului);
 • Datele tehnice ale vehiculului (de exemplu kilometrajul, consumul de combustibil, notificari);
 • Date actuale și istoric referitoare la vehicul (de exemplu accesorii, pneuri, finanțare, asigurări, informații referitoare la garanție, dacă este cazul);
 • Date financiare referitoare la Servicii (de exemplu istoricul plăților pentru Servicii, facturi, numărul de TVA, dacă este cazul); și
 • Istoricul interacțiunilor (de exemplu programări pentru întreținere și servicii planificate).
Care sunt temeiurile legale pentru utilizarea de către Toyota a datelor dumneavoastră personale?
1. Datele sunt necesare pentru executarea contractului nostru cu dumneavoastră

În principal procesăm datele dumneavoastră personale deoarece acestea sunt necesare pentru ca noi să executăm contractul prin intermediul căruia v-ați abonat la Servicii.

2. Interesul nostru legitim

Dacă este cazul, vom procesa datele dumneavoastră personale dacă acest lucru este necesar pentru a urmări interesele noastre legitime în legătură cu prestarea Serviciilor, cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră (de exemplu, drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea) să nu prevaleze în raport de interesele noastre. De exemplu, procesăm datele personale:

 • Pentru a permite partenerilor noștri din cadrul rețelei Lexus (de exemplu, distribuitorii naționali, Retailerii/Reparatorii Autorizați) să vă contacteze în cadrul memento-urilor de întreținere și al gestionării accidentelor;
 • Dacă este cazul, pentru a vă permite să distribuiți anumite date altor persoane (de exemplu, locația dumneavoastră, locația vehiculului dumneavoastră Lexus, destinația, ora estimată de sosire);
 • Pentru a ne permite să contactăm o persoană de contact în caz de urgență pe care ați desemnat-o și care trebuie să fie contactată în cazul în care dumneavoastră și/sau vehiculul dumneavoastră Lexus este implicat într-un accident;
 • În cazul în care aveți un vehicul Lexus cu o funcționalitate de conectare la Internet la bord, pentru a permite furnizorilor externi (de exemplu operatorilor de rețea mobilă care furnizează Serviciul de Conectivitate la Internet) să-și îndeplinească obligația legală de a vă identifica (prin colectarea informațiilor dumneavoastră de identificare);
 • Pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare cu scopul de a îmbunătăți și a perfecționa Serviciile, pentru a dezvolta noi soluții de mobilitate și pentru a îmbunătăți performanțele vehiculelor, produselor și serviciilor Lexus; în acest context, putem procesa datele dumneavoastră personale într-o formă care nu poate fi urmărită astfel încât să conducă în mod direct la dumneavoastră;
 • Pentru a dezvălui datele dumneavoastră personale atunci când suntem obligați să facem acest lucru de către autoritățile de aplicare a legii sau de către instanțe.

3. Obligațiile noastre legale

Prelucrăm datele dumneavoastră personale dacă este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale care ne revin, inclusiv pentru a ne conforma deciziilor pronunțate de instanțe sau autorități publice. De exemplu, dacă v-am taxat pentru utilizarea Serviciului de conectivitate la Internet, s-ar putea să fim obligați să păstrăm factura (și datele dumneavoastră personale de pe factură) pentru o perioadă de timp stabilită de lege.
Cum pot suspenda utilizarea geolocalizării vehiculului meu Lexus?
Dacă nu doriți ca datele de geolocație ale vehiculului dumneavoastră Lexus să fie utilizate, puteți oricând să activați "modul de confidențialitate" prin contul dumneavoastră MyLexus. Dacă "modul de confidențialitate" este activ, vom înceta să utilizăm astfel de date de geolocalizare.

Rețineți că, odată activat, modul de confidențialitate se va aplica tuturor Serviciilor care se bazează pe localizarea geografică. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere faptul că multe Servicii se bazează (integral sau parțial) pe datele de geolocație de la vehiculul dumneavoastră Lexus. Prin urmare, atunci când "modul de confidențialitate" este activ, aceste Servicii pot fi indisponibile sau calitatea și acuratețea acestora pot fi afectate. De exemplu, dacă ați activat "modul de confidențialitate", nu veți putea utiliza serviciul care vă permite să localizați vehiculul dumneavoastră Lexus, iar noi nu vom putea localiza vehiculul dumneavoastră Lexus după o notificare de accident.

Starea "modului de confidențialitate" (activ sau inactiv) rămâne așa cum ați setat-o până când decideți să o schimbați. Puteți verifica starea curentă a “modului de confidențialitate“ din contul My Lexus.
Cât timp va păstra Toyota Datele mele Personale?
Păstrăm datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care acestea sunt procesate.

Utilizăm următoarele criterii pentru a stabili perioadele pentru care vă vom păstra datele personale:

 • Durata abonamentului și furnizării Serviciilor;
 • Obligațiile noastre legale de a păstra anumite date personale;
 • Perioadele în care o acțiune poate fi inițiată de către noi sau împotriva noastră;
 • Necesitatea efectuării de audituri (de exemplu, audituri de securitate);
 • Necesitatea utilizării datelor dumneavoastră personale în cadrul oricăror dispute curente sau potențiale.

După încetarea sau expirarea abonamentului dumneavoastră la Servicii, fie vom șterge datele dumneavoastră personale referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor, fie vom păstra aceste date personale într-o formă care nu poate să conducă în mod direct la dumenavoastră.
Datele mele Personale vor fi transferate în alte țări?
Toyota operează la nivel global. Prin urmare, Datele dumneavoastră Personale pot fi stocate și prelucrate de noi sau de furnizorii noștri de servicii în mai multe țări, inclusiv în alte țări decât țara dumneavoastră de reședință sau de achiziție a vehiculului dumneavoastră Lexus. Datele dumneavoastră personale pot fi, de exemplu, transferate în Regatul Unit, Japonia și/sau Statele Unite.

Dacă datele dumneavoastră personale sunt transferate în țări situate în afara Spațiului Economic European ("SEE"), ne vom asigura că sunt luate măsuri de protecție adecvate, cum ar fi:

 • Transferul intră în sfera unei decizii de adecvare luată de Comisia Europeană în temeiul articolului 45 din GDPR;
 • Au fost stabilite clauze contractuale standard de protecție a datelor, astfel cum au fost aprobate de Comisia Europeană sau de o autoritate de protecție a datelor în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (c) sau (d) din GDPR; sau
 • În cazul transferului datelor dumneavoastră personale către Statele Unite, acest transfer este guvernat de Protecția de Confidențialitate UE-SUA, în conformitate cu articolul 45 din GDPR.

Pentru informații suplimentare despre modul în care sunt reglementate transferurile de date cu caracter personal în afara SEE, vă rugăm să consultați următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Pentru mai multe informații despre modul în care am implementat măsurile de siguranță adecvate, ne puteți contacta conform specificațiilor din secțiunea "Cum îmi pot exercita drepturile de confidențialitate și cum pot contacta compania Toyota?" de mai jos.
Care sunt drepturile mele în legătură cu datele mele personale?
În funcție de și în conformitate cu legile aplicabile, aveți anumite drepturi cu privire la datele personale pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră în contextul Serviciilor. Aceste drepturi includ următoarele:

 • Dreptul de a fi informat: Aveți dreptul să primiți informații clare, transparente și ușor de înțeles despre modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale și drepturile dumneavoastră legate de acestea. Acesta este, în parte, motivul pentru care vă furnizăm informațiile din această Notificare de confidențialitate.
 • Dreptul de acces: Aveți dreptul să obțineți accesul la datele dumneavoastră personale. Puteți solicita sa va comunicam daca datele dumneavoastră personale sunt utilizate de către noi în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitati rectificarea datele dumneavoastră personale dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de ștergere: Acesta este, de asemenea, cunoscut sub numele de "dreptul de a fi uitat" și, în termeni simpli, vă permite să solicitați ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră personale în cazul în care nu există niciun motiv legal pentru ca noi să continuăm să le utilizăm. Rețineți că acest lucru nu este un drept absolut și se aplică excepții.
 • Dreptul de a restricționa procesarea: Aveți dreptul să blocați sau să împiedicați utilizarea în continuare a datelor dumneavoastră personale. Când procesarea este restricționată, putem continua să stocăm datele dumneavoastră personale, dar utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale va fi restricționată.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să obțineți și să reutilizați datele dumneavoastră personale pentru propriile dumneavoastră scopuri, pentru diferite servicii. De exemplu, dacă încheiați relația cu Toyota, acest drept vă permite să mutați, să copiați sau să transferați cu ușurință datele dumneavoastră personale între sistemele noastre IT și cele ale altui furnizor de servicii, fără a afecta utilitatea acestora. Rețineți că acesta nu este un drept absolut și se aplică excepții. De asemenea, acest drept poate fi aplicat numai în anumite circumstanțe și cu condiția ca acesta să nu afecteze negativ drepturile altor persoane (de exemplu, acesta poate fi aplicat în ceea ce privește datele personale pe care ni le-ați furnizat și pe care le-am procesat pentru a ne îndeplini contractul cu dumneavoastră).
 • Dreptul de a vă opune prelucrării: În cazul în care prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim, aveți dreptul să vă opuneți acestei prelucrări, cu excepția cazului în care avem un motiv convingător și legitim pentru a continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
 • Dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct.
 • Dreptul de a depune o plângere: Aveți dreptul să depuneți o plângere cu privire la modul în care gestionăm sau procesăm datele dumneavoastră personale la autoritatea națională de protecție a datelor. În țara dumneavoastră aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate: Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv profilarea) și care produce efecte legale (sau semnificativ similare) asupra dumneavoastră.

Rețineți că puteți exercita drepturile menționate mai sus numai în legătură cu Datele Personale pe care le deținem despre dumneavoastră în legătură cu Serviciile.
Cum îmi pot exercita drepturile de confidențialitate și cum pot contacta compania Toyota?
Pentru mai multe informații despre utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale și pentru a vă exercita drepturile de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați după cum urmează:

 • vă puteți exercita dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergere și la dreptul de a obiecta, accesând link-urile relevante din contul dumneavoastră MyLexus;
 • puteți să rectificați în mod direct datele dumneavoastră personale legate de cont prin intermediul contului dumneavoastră MyLexus; și
 • pentru orice altă solicitare, vă rugăm trimiteți un email la adresa relatii.clienti@toyota.ro si/sau o solicitare scrisa la adresa B-dul. Pipera, nr.1, oras Voluntari, jud. Ilfov, Romania.

Vom încerca să ne conformăm / să răspundem solicitărilor dumneavoastră cât mai repede posibil și întotdeauna în conformitate cu termenele stabilite în mod legal. Rețineți că, dacă avem îndoieli cu privire la identitatea dumneavoastră, este posibil să solicităm să ne furnizați o dovadă a identității dumneavoastră, de exemplu, pentru a împiedica accesul neautorizat la datele dumneavoastră personale.

Rețineți că, dacă ați solicitat ștergerea datelor dumneavoastră personale, este posibil să reținem în continuare anumite date personale, dacă acest lucru este necesar sau este autorizat prin lege.
Modificări ale acestei Notificări de Confidențialitate
Toyota poate actualiza periodic această Notificare de Confidențialitate și, atunci când o facem, vom emite o Notificare de Confidențialitate revizuită și vă vom notifica despre orice schimbări în măsura impusă de lege.

Dacă aveți întrebări cu privire la orice modificări aduse acestei Notificări de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați astfel cum este prevăzut în secțiunea "Cum îmi pot exercita drepturile de confidențialitate și cum pot contacta compania Toyota?" de mai sus.
Conflicte sau Neconcordanțe între Politica Generală de Confidențialitate și această Notificare de Confidențialitate
Dacă există vreun conflict sau inconsecvență între o prevedere a acestei Notificări de Confidențialitate și o prevedere a Politicii Generale de Confidențialitate, această Notificare de Confidențialitate va prevala.