1. Retailers
  2. Lexus Service Suceava
  3. Politica de confidentialitate
Aveti nevoie de informatii suplimentare?
Browser-ul nu este suportat
Ne pare rau, dar browser-ul dvs. nu este compatibil cu website-ul nostru. Va rugam sa accesati website-ul folosind un alt browser, precum Chrome, Edge, Firefox sau Safari.

Politica generala de confidențialitate și protecția datelor a Toyota/Lexus

1. INTRODUCERE

Toyota / Lexus îți respectă confidențialitatea. Indiferent dacă tratati cu Toyota / Lexus in calitate de client, consumator, membru al publicului larg etc., aveți dreptul la protecția datelor dumneavoastrăpersonale. Aceste date se referă la numele dumneavoastra, la numărul de telefon, la adresa dumneavoastrăde e-mail, dar și la alte date, cum ar fi numărul dumneavoastrăde identificare al vehiculului (VIN), locația geografică etc.

În această politică generală privind confidențialitatea și protecția datelor Toyota ("această politică"), descriem modul în care colectăm datele dumneavoastrăpersonale, de ce le colectăm, ce facem cu datele dumneavoastrăpersonale, cu cine le împărtășim, cum le protejăm precum și alegerile pe care le puteți face cu privire la datele dumneavoastrăpersonale.

Această politică se aplică prelucrării datelor dumneavoastrăpersonale în cadrul diferitelor servicii, aplicații, site-uri web, portaluri, promoții de vânzări (online), acțiuni de marketing, platforme media sociale sponsorizate etc., furnizate sau operate de noi sau de în numele nostru.

Această politică conține reguli generale și explicații. Este completata cu informari specifice privind confidențialitatea referitoare la anumite servicii, aplicații, site-uri web, portaluri, promoții de vânzări online, acțiuni de marketing, platforme media sociale sponsorizate etc. furnizate sau operate de Toyota / Lexus sau în numele acesteia.

Aceste informari specifice privind confidențialitatea vă vor fi comunicate ori de câte ori datele dumneavoastrăpersonale sunt necesare în cadrul activităților menționate mai sus (de exemplu, prin intermediul site-uri web, portaluri, servicii individuale de comunicare, buletine informative, atentionari, sondaje, oferte, evenimente etc.).

Această politică se aplică tuturor datelor dumneavoastrăpersonale colectate de (sau în numele) Toyota Motor Europe NV / SA și / sau Toyota Romania, denumite împreună în această politică drept "Toyota / Lexus", "noi", " "al nostru".

Dacă acceptați prevederile acestei politici, sunteți de acord să va procesăm datele dumneavoastră personale în modul descris în această politică.

La sfârșitul acestei politici, veți găsi câteva definiții ale anumitor concepte cheie utilizate în această politică și care sunt capitalizate (de exemplu, datele personale, procesarea, operatorul de date).

 

2. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE?

Entitățile responsabile de prelucrarea datelor dumneavoastrăpersonale sunt:

Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”)

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60

1140 Brussels

Belgium

si

Toyota Romania

 B-dul. Pipera, nr.1-6A, oras Voluntari, jud. Ilfov, Romania

si

Revlaco Motors, Str. Humorului, nr 76A

Scheia, Suceava

 

3. PE CINE PUTETI CONTACTA IN CAZUL IN CARE AVETI INTREBARI SAU CERERI? PUNCTUL DE CONTACT PENTRU PROTECȚIE A DATELOR

Am organizat un punct de contact pentru protecția datelor, care vă va rezolva întrebările sau solicitările referitoare la această politică, orice notificare specifică privind confidențialitatea, datele dumneavoastrăpersonale (și procesarea acestora).

Pentru orice întrebări, solicitări sau reclamații privind aplicarea acestei politici sau pentru a vă exercita drepturile, descrise în această politică, ne puteți contacta la Punctul de Contact pentru Protecția Datelor:

- relatii.clienti@toyota.ro și

-  B-dul. Pipera, nr.1-6A, oras Voluntari, jud. Ilfov, Romania

 

4. PRINCIPII CHEIE

Vă prețuim datele personale încredințate nouă și ne angajăm să vă procesăm datele personale într-un mod corect, transparent și sigur. Principiile cheie pe care Toyota / Lexus le aplică sunt următoarele:

• Legalitatea procesarii: vom colecta datele dumneavoastrăpersonale într-o manieră echitabilă, legală și transparentă.

• Minimizarea colectarii datelor: vom limita colectarea datelor dumneavoastră personale la ceea ce este direct relevant și necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

• Limitarea scopului: vom colecta numai datele dumneavoastră personale în scopuri specificate, explicite și legitime și nu vom procesa datele personale în continuare într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

• Acuratetea datelor: vă vom păstra datele corecte și actualizate.

• Securitatea și protecția datelor: vom implementa măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura un nivel adecvat de securitate și protecție a datelor, având în vedere, printre altele, tipul de protecție potrivit datelor dumneavoastra. Astfel de măsuri prevăd prevenirea dezvăluirii sau accesului neautorizat, a distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale sau a modificării și a oricărei alte forme ilegale de procesare.

• Acces și rectificare: vă vom procesa datele personale în conformitate cu drepturile dumneavoastră legale.

• Limitare in timp a pastrarii datelor: vom păstra datele dumneavoastră personale într-o manieră compatibilă cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor și nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

• Protecția transferurilor internaționale: vă vom asigura că toate datele dumneavoastrăpersonale transferate în afara SEE (Spatiului Ecnomic European) sunt protejate în mod adecvat.

• Garanții in raport cu terții: vom asigura că accesul la date cu caracter personal de către terți (și transferurile către acestia) se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă și cu garanții contractuale adecvate.

• Legitimitatea marketingului direct și a cookie-urilor: când vă trimitem materiale promoționale sau plasați cookie-uri pe computerul dumneavoastra, vă vom asigura că facem acest lucru în conformitate cu legislația în vigoare.

 

5. PROCESAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE: CE DATE PERSONALE COLECTĂM ȘI CARE ESTE TEMEIUL LEGAL

De fiecare dată când solicităm datele dumneavoastrăpersonale, vă vom informa în mod clar cu privire la la ce date personale colectăm de la dumneavoastra. Aceste informații vă vor fi furnizate printr-o notificare separată privind confidențialitatea, care va fi, de exemplu, inclusă în anumite servicii (inclusiv servicii de comunicare), buletine informative electronice, mementouri, sondaje, oferte, invitații la evenimente etc.

Rețineți că, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, datele dumneavoastrăpersonale pot fi procesate dacă:

- ne-ați dat consimțământul dumneavoastrăîn scopul procesării (așa cum este descris în notificarea de confidențialitate referitor la respectiva prelucrare particulară). Pentru a evita orice îndoială, veți avea întotdeauna dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment; sau

- este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte; sau

- cu o astfel de prelucrare, urmărim un interes legitim care nu este echilibrat in raport de drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea. Un astfel de interes legitim va fi comunicat în mod corespunzător în notificarea privind confidențialitatea referitoare la acea prelucrare particulară.

- este impus de lege; 

6. PENTRU CE SCOPURI VĂ PROCESAM DATELE PERSONALE

Vom procesa datele dumneavoastrăpersonale doar în scopuri specificate, explicite și legitime și nu vă vom prelucra datele personale într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Un astfel de scop poate fi executarea unei cereri pe care ati directionat-o catre noi, pentru îmbunătățirea vizitei dumneavoastrăpe unul dintre site-urile sau portalurile noastre, pentru îmbunătățirea produselor și a serviciilor noastre în general, pentru oferirea de servicii sau aplicații, pentru comunicări și acțiuni de marketing etc.

Scopul fiecărei prelucrări a datelor dumneavoastrăpersonale va fi clar definit în notificarea de confidențialitate referitoare la respectiva prelucrare. Această notificare privind confidențialitatea va fi accesibilă, de exemplu, pe un site web sau portal, pe o aplicație, într-un buletin informativ electronic etc.. 

7. PĂSTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE INTR-O FORMĂ CORECTA SI ACTUALIZATA

Este important să ne menținem înregistrările datelor dumneavoastrăpersonale corect și actualizat. Vă rugăm să ne informați cu privire la modificările sau erorile referitoare la datele dumneavoastrăpersonale cât mai curând posibil, contactând-ne la Punctul de Contact pentru Protecția Datelor (vezi secțiunea 3 "Cine puteți contacta în cazul în care aveți întrebări sau solicitări?"). Vom lua măsuri rezonabile pentru a ne asigura că orice date personale inexacte sau învechite sunt șterse sau ajustate corespunzător. 

 

8. ACCESUL LA DATELE DUMNEAVOASTRĂPERSONALE

Aveți dreptul să accesați datele dumneavoastrăpersonale pe care le procesăm și, dacă datele dumneavoastrăpersonale sunt inexacte sau incomplete, să solicitați rectificarea sau ștergerea acestora. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare referitoare la drepturile dumneavoastrăde confidențialitate sau doriți să va exercitati oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la punctul de contact pentru protecția datelor (a se vedea secțiunea 3 "Cine puteți contacta în cazul în care aveți întrebări sau solicitări?").

 

9. PENTRU CAT TIMP SE PĂSTREAZĂ DATELE TALE PERSONALE

Vom păstra datele dumneavoastrăpersonale într-o manieră compatibilă cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Vom păstra numai datele dumneavoastrăpersonale atâta timp cât este necesar pentru scopurile pentru care procesăm datele dumneavoastrăpersonale sau pentru a ne conforma dispozitiilor legale. Pentru informații privind durata de păstrare a anumitor date personale înainte de a fi eliminate din sistemele și bazele noastre de date, vă rugăm să ne contactați la punctul de contact pentru protecția datelor (a se vedea secțiunea 3 "Cine puteți contacta în cazul în care aveți întrebări sau solicitări?") .

 

10. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Detinem un set de măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului sau utilizării ilegale sau neautorizate, precum și împotriva pierderii accidentale sau a deteriorării integrității. Acestea au fost concepute luând în considerare infrastructura noastră IT, impactul potențial asupra vieții dumneavoastrăsi a cu costurilor implicate private precum și in concordanta cu standardele și practicile economice actuale.

Datele dumneavoastrăpersonale vor fi procesate de persoana imputernicita, numai dacă aceea persoana imputernicita acceptă să respecte măsurile tehnice și organizaționale de securitate a datelor.

Menținerea securității datelor înseamnă protejarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor dumneavoastrăpersonale:

Confidențialitate: vă vom proteja datele personale împotriva dezvăluirii nedorite către terțe părți. Integritatea: vă vom proteja datele personale împotriva modificării de către terți neautorizați. Disponibilitatea: vom asigura că părțile autorizate pot accesa datele personale atunci când este necesar.

Procedurile noastre de securitate a datelor includ: securitatea accesului, sistemele de rezervă, monitorizarea, revizuirea și întreținerea, gestionarea incidentelor de securitate și asigurarea continuității derularii activitatilor etc.

 

11. UTILIZAREA COOKIURILOR SAU A DISPOZITIVELOR SIMILARE

Noi folosim cookie-uri pe site-urile noastre. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru și, de asemenea, ne permite să îmbunătățim site-ul nostru.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor și despre modul de evitare a acestora, consultați politica privind cookie-urile, disponibilă https://www.toyota.ro/

 

12. DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE

În funcție de scopurile pentru care colectăm datele dumneavoastrăpersonale, este posibil să le dezvăluim următoarelor categorii de destinatari, care apoi vă vor prelucra datele personale numai în cadrul acestor scopuri:

În cadrul organizațiilor noastre și a societatilor ce promoveaza produsele si serviciile marcilor noastre:

- membrii personalului autorizat;

- afiliații și filialele noastre;

- Membrii rețelei de dealeri autorizați și reparatori autorizați, https://www.toyota.ro/ pe care ați indicat-o drept Dealeri Autorizați Preferati sau Reparatori Autorizați Preferati sau care se află lângă dumneavoastră(pe baza codului dumneavoastră poștal, adresa) sau cu care sunteti in contact;

- Toyota Financial Services;

- Toyota Insurance Management;

Parteneri de afaceri terți:

- Agenții de publicitate, de marketing și de promovare: să ne ajute să livrăm și să analizăm eficacitatea campaniilor și promoțiilor noastre publicitare;

- Parteneri de afaceri: de exemplu, partenerii nostri de încredere care vă pot folosi datele personale pentru a vă oferi serviciile și / sau produsele pe care le-ați solicitat și / sau care vă pot oferi materiale de marketing (cu condiția să fiți de acord să primiți astfel de materiale de marketing) . Cerem acestor companii să acționeze întotdeauna în conformitate cu legile aplicabile și cu această politică și să acorde o atenție deosebită confidențialității informațiilor dumneavoastrăpersonale;

- furnizorii de servicii Toyota / Lexus: companiile care furnizează servicii pentru sau în numele Toyota / Lexus, în scopul furnizării acestor servicii (de exemplu, Toyota / Lexus poate să vă partajeze datele personale cu furnizori externi de servicii IT);

Alte părți terțe:

- dacă este cerut de lege sau este necesar în mod legal pentru a proteja interesele Toyota / Lexus:

  • pentru respectarea legii, ca urmare a solicitărilor din partea autorităților, in baza hotărârilor judecătorești, a procedurilor legale, in baza unor obligații privind raportarea și depunerea informațiilor la autorități etc .;
  • pentru verificarea sau impunerea respectarii politicilor și acordurilor Toyota / Lexus; și
  • pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței Toyota / Lexus și / sau a clienților săi;

-în legătură cu tranzacții societare: în contextul transferului sau al cesionării întregii sau unei părți a activității sale sau în legătură cu o fuziune, consolidare, schimbare de control, reorganizare sau lichidare a întregii sau a unei părți a activității Toyota / Lexus .

Rețineți că destinatarii terță parte enumerați la punctele b) și c) de mai sus - în special furnizorii de servicii care vă pot oferi produse și servicii prin intermediul serviciilor sau aplicațiilor Toyota / Lexus sau prin intermediul propriilor canale - pot colecta separat date personale de la dumneavoastrăÎn acest caz, aceste terțe părți sunt singurele responsabile pentru controlul acestor date personale, iar relațiile cu acestea vor intra sub incidența termenilor și condițiilor acestora.

 Puteți vedea lista de entități cărora le putem dezvălui datele dvs. făcând clic aici.

13. UTILIZAREA RETELELOR SOCIALE

 

Dacă utilizați pe un instrument Toyota/Lexus (site web, portal...) o anumită autentificare dintr-o rețea de socializare (de exemplu, contul dvs. de Facebook), Toyota/Lexus va înregistra datele dvs. personale disponibile pe această rețea socială, iar utilizarea de către dvs. a unei astfel de rețele sociale înseamnă că dvs. ati permis în mod explicit comunicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal înregistrate de Toyota/Lexus prin instrumentul său.Toyota / Lexus facilitează uneori publicarea datelor (personale) prin intermediul rețelelor sociale, cum ar fi Twitter și Facebook. Aceste retele sociale au propriile condiții de utilizare de care trebuie să țineți cont atunci când sunteți activi pe ele.

Vă reamintim că publicarea pe site-urile de socializare poate avea anumite consecințe, inclusiv pentru confidențialitatea dumneavoastrăsau pentru confidențialitatea persoanelor ale căror date personale le împărtășiți, cum ar fi, de exemplu, imposibilitatea de a retrage o publicare într-un termen scurt. Sunteți pe deplin responsabili pentru ce publicati. Toyota / Lexus nu va avea nicio responsabilitate și responsabilitate în acest sens.

Termenii și condițiile Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

Termenii de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy

14. TRANSFERURI DE DATE ÎN AFARA SEE (SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN)

Datele dumneavoastrăpersonale ar putea fi transferate către destinatarii care pot fi în afara SEE și ar putea fi prelucrate de noi și de acești destinatari în afara SEE. În legătură cu orice transfer al datelor dumneavoastrăpersonale către țări din afara SEE care nu oferă, în general, același nivel de protecție a datelor ca în SEE, Toyota / Lexus va implementa măsuri specifice adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastrăpersonale. Aceste măsuri pot consta, de exemplu, în a impune beneficiariilor datelor de  clauze contractuale obligatorii care să garanteze un nivel adecvat de protecție.

Vă vom informa mereu în mod clar de fiecare dată când datele dumneavoastrăpersonale vor fi transferate în afara SEE. Aceste informații vă vor fi furnizate printr-o notificare separată privind confidențialitatea, care va fi, de exemplu, inclusă în anumite servicii (inclusiv servicii de comunicare), buletine informative electronice, mementouri, sondaje, oferte, invitații la evenimente etc.

 

15. OPTIUNILE ȘI DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Vrem să fim cât mai transparenți cu dumneavoastra, astfel încât să faceti alegeri constiente cu privire la modul în care doriți să folosim datele dumneavoastrăpersonale.

• Caile pe care doriți să fiți contactați

În acest context, aveti  o varietate de opțiuni cu privire la modul în care doriți să fiti contactați de catre noi prin multiple canale de comunicare (de exemplu, e-mail, poștă, canale media, telefon , etc), alegand pentru ce scop și cât de frecvent doriti, ajustând setarile de confidențialitate de pe dispozitivul dumneavoastrăprin actualizarea profilului de utilizator sau a contului, sau urmând instrucțiunile de dezabonare incluse în comunicarea primita.

Rețineți că, în mod implicit, dacă nu alegeti o optiune, veți primi ofertele noastre promoționale la frecvența normală a publicației implicate.

• Datele dumneavoastră personale

Puteți să ne contactați întotdeauna la Punctul de Contact pentru protecția datelor (a se vedea secțiunea 3 "Pe cine puteți contacta în cazul în care aveți întrebări sau solicitări") pentru a afla ce date personale avem cu privire la dumneavoastră și originea lor. În anumite condiții, aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale, pe care ni le-ați furnizat, într-un format utilizat în mod obișnuit și structurat, și să transmiteți datele dumneavoastrăpersonale oricărei terțe părți la alegerea dumneavoastra

• Corecturile tale

Dacă găsiți vreo eroare în datele dumneavoastrăpersonale sau dacă considerați că este acestea sunt incomplete sau incorecte, puteți solicita de la noi să le corectăm sau să le completăm.

• Restricțiile impuse de dumneavoastra

Aveți dreptul să ne solicitați o restrictionare privind procesarea datelor dumneavoastrăpersonale (de exemplu, în timp ce se verifică exactitatea datelor dumneavoastră personale).

• Obiecțiile dumneavoastra

Puteți, de asemenea, să obiectați împotriva utilizării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct (dacă preferați, puteți, de asemenea, să ne indicați prin ce canal și cât de frecvent preferați să fiți contactați de noi) sau să vă partajați datele personale cu în același scop.

Vă puteți retrage oricând acordul pentru continuarea prelucrării datelor personale pe care ni le-ați furnizat contactând-ne la Punctul de Contact pentru Protecția Datelor (vezi secțiunea 3 "Pe cine puteți contacta în cazul în care aveți întrebări sau solicitări?") .

În plus, puteți solicita să ștergem orice date referitoare la dumneavoastră(cu excepția unor cazuri, de exemplu, pentru a dovedi o tranzacție sau când este cerută de lege).

În cele din urmă, rețineți că aveți dreptul să depuneți o plângere împotriva Operatorului de date la autoritatea relevantă pentru protecția datelor ("DPA").

În ceea ce privește TME (în calitate de operator de date), DPA relevantă este Autoritatea belgiană pentru protecția datelor. În ceea ce privește Toyota Romania SRL (în calitate de operator de date), DPA relevant este Autoritatea Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, tel: 040318059211)

 

16. INFORMAȚII JURIDICE

Cerințele acestei Politici de confidentialitate de politică completeaza și nu înlocuiesc orice alte cerințe existente în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. În caz de contradicție între ceea ce este scris în această politică și cerințele din legislația aplicabilă privind protecția datelor, legea aplicabilă protecției datelor va avea prioritate.

Toyota / Lexus poate în orice moment modifica această politică. În cazul în care se întâmplă acest lucru, vă vom avertiza asupra oricăror modificări și vă vom solicita apoi să citiți ulterior versiunea cea mai recentă a politicii noastre și să confirmați acceptarea acesteia. 

 

17. DEFINIȚII

În această politică de confidentialitate, următorii termeni au următoarele semnificații:

Operator de date înseamnă organizația care determină scopurile pentru care și modul în care datele dumneavoastrăpersonale sunt prelucrate. Cu excepția cazului în care vă informăm altfel,  operatorul de date este (sunt) Toyota Motor Europe NV / SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Bruxelles, Belgia) și / sau SC TOYOTA ROMANIA SRL, cu sediul in B-dul. Pipera, nr.1-6A, oras Voluntari, jud. Ilfov, Tel: +4021 2000 400, email: relatii.clienti@toyota.ro si/sau Revlaco Motors, Str. Humorului, nr 76A, Scheia, Suceava. Informații suplimentare vă pot fi furnizate printr-o notificare separată privind confidențialitatea, care va fi, de exemplu, inclusă în anumite servicii (inclusiv servicii de comunicare), buletine informative electronice, mementouri, sondaje, oferte, invitații la evenimente etc. Persoana imputernicita înseamnă persoana sau organizația care prelucrează datele dumneavoastrăpersonale în numele controlorului de date. Punct de contact pentru protecția datelor înseamnă punctul de contact (adică o persoană desemnată de Toyota / Lexus în jurisdicția relevantă) prin intermediul careia ii puteți adresa operatorului de date întrebările sau solicitările privind această politică și / sau (procesarea) de Date și care va rezolva astfel de întrebări și solicitări. Dacă nu vă informăm altfel, Punctul de Contact pentru protecția datelor poate fi gasit conform descrierii din secțiunea 3 "Pe cine puteți contacta în cazul în care aveți întrebări sau solicitări?"). SEE înseamnă Spațiul Economic European (= state membre ale Uniunii Europene + Islanda, Norvegia și Liechtenstein). Datele personale reprezintă orice date care vă privesc direct sau care permit identificarea dumneavoastra, cum ar fi, de exemplu, numele dumneavoastra, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare al vehiculului (VIN), locația geografică etc. Procesarea datelor înseamnă colectarea, accesarea și toate formele de utilizare a datelor dumneavoastră personale.

 

Am citit și am acceptat prevederile acestei politici.