1. Owners
 2. Servicii conectate si multimedia
 3. Lexus link
 4. terms of use
Aveti nevoie de informatii suplimentare?
Browser-ul nu este suportat
Ne pare rau, dar browser-ul dvs. nu este compatibil cu website-ul nostru. Va rugam sa accesati website-ul folosind un alt browser, precum Chrome, Edge, Firefox sau Safari.

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU PROCESAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SERVICIILOR DE CONECTIVITATE LEXUS


La Toyota ne străduim să onorăm textul și spiritul legii și să desfășurăm activități de afaceri deschise și corecte pentru a fi un cetățean corporativ puternic. Suntem convinși că, pentru a construi o relație de încredere cu clienții noștri și pentru a furniza servicii de conectivitate de încredere, este esențial pentru noi să vă protejăm datele personale și să fim deschiși în ceea ce privește modul în care gestionăm datele dumneavoastră personale.

Această Notificare de Confidențialitate explică modul în care vom gestiona datele dumneavoastră cu caracter personal ("Date personale") atunci când furnizăm serviciile de conectivitate auto la care vă puteți abona prin contul dumneavoastră MyLexus și pe care le puteți accesa prin Aplicația Lexus Link și Portal (denumite colectiv "Servicii").

Trebuie să citiți această Notificare de Confidențialitate împreună cu Politica generală de Confidențialitate a Toyota și Politica privind protecția Datelor Personale ("Politica generală de confidențialitate") în care descriem în termeni generali modul în care colectăm Datele dumneavoastră Personale, de ce le colectăm, ce facem cu Datele dumneavoastră Personale, cu cine le împărtășim, cum le protejăm și alegerile pe care le puteți face cu privire la Datele dumneavoastră Personale.

Cine este responsabil pentru colectarea și utilizarea Datele dumneavoastră Personale?

Următoarea entitate este responsabilă de colectarea și utilizarea Datele dumneavoastră Personale:
Toyota Motor Europe SA/NV
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Bruxelles
Belgia

În parteneriat cu:
Toyota Connected Europe Limited
Strada Handyside 14-18, Etaj 10
Londra N1C 4DN
Regatul Unit

Toyota Motor Europe și Toyota Connected Europe Limited sunt denumite colectiv "Toyota", "noi", "nostru" sau "al nostru".

De ce colectăm și folosim Datele dumneavoastră Personale?

Colectăm și folosim Datele dumneavoastră Personale în următoarele scopuri:

 • Pentru a activa sau a dezactiva abonamentul dumneavoastră la Servicii;
 • Pentru a vă oferi Serviciile;
 • Pentru a gestiona întrebările dumneavoastră;
 • Pentru a sprijini activitățile noastre de vânzări și marketing;
 • Pentru desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare (de exemplu, prin intermediul analizelor de date) în scopul îmbunătățirii și perfecționării Serviciilor, pentru a dezvolta noi servicii și soluții de mobilitate și/sau servicii de conectivitate auto și pentru a îmbunătăți performanțele vehiculelor, produselor și serviciilor Lexus sau pentru a dezvolta unele noi;
 • Pentru a securiza, întreține și susține rețelele, sistemele și aplicațiile noastre;
 • Dacă este necesar, în mod rezonabil, în legătură cu o dispută în care suntem sau putem fi implicați fie direct cu dumneavoastră, fie cu o terță parte;
 • Pentru a evalua dacă vehiculul dumneavoastră (sau părți ale acestuia) este încă în garanție;
 • Pentru a crea oportunități/leaduri (de exemplu, încercați înainte de a cumpăra) pentru serviciul de asigurare bazat pe utilizare (UBI);
 • Atunci când ni se solicită autoritățile de aplicare a legii sau instanțele de judecată să dezvăluim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal;
 • Pentru a îmbunătăți serviciile noastre (de exemplu, dacă există o problemă tehnică cu vehiculul dumneavoastră Lexus, putem folosi Datele dumneavoastră Personale (de ex. datele dumneavoastră de conducere) pentru a încerca să rezolvăm această problemă).

Vom împărtăși Datele dumneavoastră Personale cu alte enități în următoarele scopuri:

 • Dacă aveți un vehicul Lexus cu funcționalitate de acces la internet la bord, Serviciul de Comunicații Electronice („Furnizorul SCE”) care va furniza serviciul de acces la Internet poate avea obligația legală de a obține anumite informații de identificare referitoare la dumneavoastră. Toyota va colecta informațiile de identificare de la dumneavoastră și le va pune la dispoziție Furnizorului SCE;
 • Pentru a permite rețelei noastre (distribuitori naționali și Retaileri Autorizați/Reparatori) să vă contacteze în cadrul furnizării/implementării anumitor Servicii;
 • În cazul în care ni se cere de către autoritățile publice (de exemplu, autoritățile de aplicare a legii) și instanțele judecătorești să le dezvăluim Datele dumneavoastră personale;
 • Dacă este necesar în mod rezonabil în legătură cu o dispută în care suntem sau putem să fim implicați, putem să împărtășim Datele dumneavoastră Personale cu, de exemplu, cealaltă parte (părți) implicată în dispută sau cu instanța de judecată;
 • Dacă aveți un contract de asigurare bazat pe utilizare cu un partener al Toyota Insurance Management (TIM), vom împărtăși asigurătorului datele personale care sunt necesare pentru ca asigurătorul să pună în aplicare un astfel de contract și să ofere o acoperire de asigurare (de exemplu, informațiile de geolocalizare referitoare la vehiculul dumneavoastră Lexus, comportamentul dumneavoastră de conducere etc.).
 • Dacă aveți un contract de asigurare bazat pe utilizare cu un asigurator care nu aparține grupului de companii Toyota și care nu este un partener al Toyota Insurance Management (TIM), vom împărtăși datele dumneavoastră personale cu un astfel de terț asigurator numai după obținerea consimțământului dumneavoastră prealabil;
 • Putem partaja datele dumneavoastră personale cu terți furnizori de servicii cu valoare adăugată dacă v-ați dat acordul prealabil în acest sens;
 • Folosim furnizori de servicii externi în legătură cu dezvoltarea, comercializarea/marketingul și furnizarea Serviciilor. Acești furnizori de servicii pot obține, în anumite circumstanțe, acces la Datele dumneavoastră Personale atunci când furnizează servicii către Toyota;
 • Putem anonimiza Datele dumneavoastră cu caracter Personal și să împărtășim aceste date anonime cu terțe părți în scopuri legitime, cum ar fi dezvoltarea de noi servicii și soluții de mobilitate.

Ale cui Date Personale vor fi procesate?

Vor fi procesate datele dumneavoastră personale, fiind persoana care s-a abonat la Servicii în conformitate cu Termenii noștri de Utilizare.

Vă rugăm să rețineți că, dacă permiteți unei alte persoane să conducă/utilizeze vehiculul dumneavoastră Lexus, aveți responsabilitatea de a comunica această Notificare de Confidențialitate acelui șofer/utilizator, pentru a informa acel șofer/utilizator cu privire la prelucrarea Datelor sale Personale în contextul Serviciilor.

Înainte de a transfera dreptul de proprietate asupra vehiculului dumneavoastră Lexus către o altă persoană sau către un revânzător, trebuie să:

 • Ștergeți, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, toate datele și conținutul (inclusiv orice Date cu caracter Personal), dacă este cazul, pe care le-ați stocat pe vehiculul dumneavoastră Lexus și care sunt accesibile din contul dumneavoastră MyLexus; și
 • Eliminați vehiculul Lexus din contul dumneavoastră MyLexus.

Ce Date Personale vor fi colectate?

Vom colecta și utiliza următoarele Date Personale:

 • Informații privind identitatea (de exemplu, titulatură, nume de familie și prenume, limba maternă);
 • Date de contact (de exemplu, număr de telefon, adresă de email, adresă de corespondență);
 • Dacă aveți un vehicul Lexus cu funcționalitate de conectare la Internet la bord, informațiile de identificare cerute de Furnizorul SCE care furnizează serviciul de acces la Internet (de exemplu, copia documentelor de identitate, detaliile cardului de debit/credit);
 • Informațiile referitoare la contul MyLexus (de exemplu, metoda de contact preferată, informații despre abonament, limba de comunicare preferată, Retailerul/Reparatorul Autorizat preferat);
 • Informații referitoare la geolocație legate de vehiculul dumneavoastră Lexus și/sau de telefonul dumneavoastră inteligent (de exemplu, geolocația vehiculului dumneavoastră (longitudine și latitudine), destinația planificată);
 • Comportamentul la volan (de exemplu, jurnalul de conducere, jurnalul de călătorie, viteza de deplasare, viteza de accelerare și frânare);
 • Informații de contact în caz de urgență (dacă ați furnizat astfel de informații în contul dumneavoastră MyLexus);
 • Informații despre călătorie;
 • Este posibil să folosim ID-ul dumneavoastră social media pentru a vă permite să împărtășiți locația vehiculului dumneavoastră Lexus cu alte persoane (de exemplu, cu privire la acele Servicii care vă permit să împărtășiți locația vehiculului dumneavoastră Lexus cu alții prin intermediul rețelelor de socializare la alegere);
 • Segmentul de clienți;
 • Datele de identificare a vehiculului (de exemplu, plăcuța de înmatriculare a vehiculului, numărul de identificare al vehiculului, data achiziției vehiculului);
 • Datele tehnice ale vehiculului (de exemplu, kilometrajul, consumul de combustibil, avertismente) și date de diagnostic;
 • Date actuale și istoric referitoare la vehicul (de exemplu, accesorii, anvelope, finanțare, asigurări, informații referitoare la garanție, dacă este cazul);
 • Date referitoare la facturi și plăți pentru Servicii (de exemplu, istoricul plăților pentru Servicii, facturi, numărul de TVA, dacă este cazul); și
 • Istoricul interacțiunilor (de exemplu, programări pentru întreținere și service planificate).

Care sunt temeiurile legale pentru utilizarea de către Toyota a Datelor dumneavoastră Personale?

1. Necesare pentru executarea contractului nostru cu dumneavoastră

În general, procesăm Datele dumneavoastră Personale, deoarece acestea sunt necesare pentru ca noi să executăm contractul prin intermediul căruia v-ați abonat la Servicii.

2. Interesele noastre legitime

Dacă este cazul, vom procesa Datele dumneavoastră Personale dacă acest lucru este necesar pentru a urmări interesele noastre legitime în legătură cu prestarea Serviciilor, cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră (de exemplu, drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea) să nu prevaleze în raport de interesele noastre. De exemplu, procesăm Datele Personale:

 • Pentru a permite partenerilor noștri din rețeaua Lexus (de exemplu, distribuitorii naționali, Retailerii/Reparatorii Autorizați) să vă contacteze în cadrul memento-urilor de întreținere și al gestionării accidentelor;
 • Dacă este cazul, pentru a vă permite să distribuiți anumite date altor persoane (de exemplu, locația dumneavoastră, locația vehiculului dumneavoastră Lexus, destinația, ora estimată de sosire);
 • Pentru a ne permite să contactăm o persoană de contact în caz de urgență pe care ați desemnat-o și care trebuie să fie contactată în cazul în care dumneavoastră și/sau vehiculul dumneavoastră Lexus sunteți implicat într-un accident;
 • În cazul în care aveți un vehicul Lexus cu o funcționalitate de conectare la Internet la bord, pentru a permite furnizorilor externi (de exemplu Furnizorilor SCE care furnizează Serviciul de Acces la Internet) să-și îndeplinească obligația legală de a vă identifica (prin colectarea informațiilor dumneavoastră de identificare);
 • Pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare pentru a îmbunătăți și a perfecționa Serviciile, pentru a dezvolta noi soluții de mobilitate și pentru a îmbunătăți performanțele vehiculelor, produselor și serviciilor Lexus; în acest context, putem procesa Datele dumneavoastră Personale într-o formă care nu poate fi urmărită astfel încât să conducă în mod direct la dumneavoastră;
 • Pentru a îmbunătăți serviciile noastre (de exemplu, dacă există o problemă tehnică cu vehiculul dumneavoastră Lexus, putem folosi Datele dumneavoastră Personale (de ex. datele dumneavoastră de conducere) pentru a încerca să rezolvăm această problemă); și
 • Pentru a dezvălui Datele dumneavoastră Personale atunci când suntem obligați să facem acest lucru de către autoritățile de aplicare a legii sau de către instanțe.

3. Obligațiile noastre legale

Prelucrăm Datele dumneavoastră Personale dacă este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale care ne revin, inclusiv pentru a ne conforma deciziilor pronunțate de instanțe sau autorități publice. De exemplu, dacă v-am taxat pentru utilizarea Serviciului de acces la Internet, s-ar putea să fim obligați să păstrăm factura (și Datele dumneavoastră Personale de pe factură) pentru o perioadă de timp stabilită de lege.

4. Pe baza consimțământului dumneavoastră

În anumite cazuri, vom prelucra Datele dumneavoastră Personale numai dacă v-ați dat consimțământul prealabil. De exemplu, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră prealabil pentru a utiliza Datele dumneavoastră Personale pentru a crea oportunități/leaduri (de exemplu, încercați înainte de a cumpăra) pentru serviciul de asigurare bazat pe utilizare (UBI) sau pentru a partaja Datele dumneavoastră Personale cu terți furnizori de servicii cu valoare adăugată.

Cum pot suspenda utilizarea geolocalizării vehiculului meu Lexus?

Dacă nu doriți ca datele de geolocație ale vehiculului dumneavoastră Lexus să fie utilizate, puteți oricând să activați "modul de confidențialitate" prin contul dumneavoastră MyLexus. Dacă "modul de confidențialitate" este activ, vom înceta să folosim astfel de date geolocație.

Rețineți că, odată activat, modul de confidențialitate se va aplica tuturor Serviciilor care se bazează pe localizarea geografică, cu excepția asigurării bazate pe utilizare, dacă pentru vehiculul dumneavoastră este încheiat un contract de asigurare bazat pe utilizare. Multe Servicii se bazează (integral sau parțial) pe datele de geolocație de la vehiculul dumneavoastră Lexus. Prin urmare, atunci când "modul de confidențialitate" este activ, aceste Servicii pot fi indisponibile sau calitatea și acuratețea acestora pot fi afectate. De exemplu, dacă ați activat "modul de confidențialitate", nu veți putea utiliza Serviciul care vă permite să localizați vehiculul dumneavoastră Lexus, iar noi nu vom putea localiza vehiculul dumneavoastră Lexus după o notificare de accident. Cu toate acestea, dacă un contract de asigurare bazat pe utilizare este încheiat pentru vehiculul dumneavoastră și dacă activați modul de confidențialitate, datele de geolocalizare ale vehiculului dumneavoastră Lexus vor continua să fie utilizate, dar numai în scopul contractului de asigurare bazat pe utilizare.

Starea "modului de confidențialitate" (activ sau inactiv) rămâne așa cum ați setat-o până când decideți să o schimbați. Puteți verifica starea curentă a “modului de confidențialitate“ prin Contul MyLexus.

Cât timp va păstra Toyota Datele mele Personale?

Păstrăm Datele dumneavoastră Personale atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care acestea sunt procesate.

1. Date Personale referitoare la utilizarea vehiculului dumneavoastră

Datele Personale referitoare la utilizarea vehiculului dumneavoastră (de exemplu, informații despre geolocalizare legate de vehiculul dumneavoastră Lexus (de exemplu, longitudine și latitudine, destinație planificată); comportament de conducere (de exemplu, jurnalele de conducere, jurnalele de călătorie, viteza de conducere, viteza de accelerare și frânare); informații despre călătorie) se păstrează 12 luni. Această perioadă poate fi mai scurtă:

 • Dacă abonamentul dumneavoastră la Servicii încetează sau expiră mai devreme;
 • Dacă vindeți vehiculul dumneavoastră Lexus și dacă noul proprietar se abonează la Servicii pentru același vehicul. În acest caz, vom șterge toate Datele cu caracter Personal referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a vehiculului atunci când noul proprietar își activează abonamentul.

2. Alte Date cu caracter Personal

Utilizăm următoarele criterii pentru a stabili perioadele pentru care vom păstra alte Date cu caracter Personal care vă aparțin (adică, altele decât Datele Personale referitoare la utilizarea vehiculului dumneavoastră):

 • Durata abonamentului și furnizării Serviciilor;
 • Obligațiile noastre legale de a păstra anumite Date Personale;
 • Perioadele în care o acțiune poate fi inițiată de către sau împotriva noastră;
 • Necesitatea efectuării de audituri (de exemplu, audituri de securitate);
 • Necesitatea utilizării Datelor dumneavoastră Personale în cadrul oricăror dispute curente sau potențiale.

După încetarea sau expirarea abonamentului dumneavoastră la Servicii, fie vom șterge Datele dumneavoastră Personale referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor, fie vom păstra aceste Date Personale într-o formă care nu poate să conducă în mod direct la dumenavoastră.

Datele mele Personale vor fi transferate în alte țări?

Toyota operează la nivel global. Prin urmare, Datele dumneavoastră Personale pot fi stocate și prelucrate de noi sau de furnizorii noștri de servicii în mai multe țări, inclusiv în alte țări decât țara dumneavoastră de reședință sau de achiziție a vehiculului dumneavoastră Lexus. Datele dumneavoastră Personale pot fi, de exemplu, transferate în Regatul Unit, Japonia și/sau Statele Unite.

Dacă Datele dumneavoastră Personale sunt transferate în țări situate în afara Spațiului Economic European ("SEE"), ne vom asigura că sunt luate măsuri de protecție adecvate, cum ar fi:

 • Transferul intră în sfera unei decizii de adecvare luată de Comisia Europeană în temeiul articolului 45 din GDPR;
 • Au fost stabilite clauze contractuale standard de protecție a datelor, astfel cum au fost aprobate de Comisia Europeană sau de o autoritate de protecție a datelor în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (c) sau (d) din GDPR; sau
 • În cazul transferului Datelor dumneavoastră Personale către Statele Unite, acest transfer este guvernat de Protecția de Confidențialitate UE-SUA, în conformitate cu articolul 45 din GDPR.

Pentru informații suplimentare despre modul în care sunt reglementate transferurile de date cu caracter personal în afara SEE, vă rugăm să consultați următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Pentru mai multe informații despre modul în care am implementat măsurile de siguranță adecvate, ne puteți contacta conform specificațiilor din secțiunea "Cum îmi pot exercita drepturile de confidențialitate și cum pot contacta compania Toyota?" de mai jos.

Care sunt drepturile mele în legătură cu Datele mele Personale?

În funcție de și în conformitate cu legile aplicabile, aveți anumite drepturi cu privire la Datele Personale pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră în contextul Serviciilor. Aceste drepturi includ următoarele:

 • Dreptul de a fi informat: Aveți dreptul să primiți informații clare, transparente și ușor de înțeles despre modul în care folosim Datele dumneavoastră Personale și drepturile dumneavoastră legate de acestea. Aceasta este, în parte, motivul pentru care vă furnizăm informațiile din această Notificare de Confidențialitate.
 • Dreptul de acces: Aveți dreptul să obțineți accesul la Datele dumneavoastră Personale. Puteți dori să accesați datele dumneavoastră personale pentru a confirma utilizarea acestora de către noi în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie rectificate dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de ștergere: Acesta este, de asemenea, cunoscut sub numele de "dreptul de a fi uitat" și, în termeni simpli, vă permite să solicitați ștergerea sau eliminarea Datelor dumneavoastră Personale în cazul în care nu există niciun motiv convingător pentru ca noi să continuăm să le folosim. Rețineți că acest lucru nu este un drept absolut și se aplică excepții.
 • Dreptul de a restricționa procesarea: Aveți dreptul să blocați sau să împiedicați utilizarea în continuare a Datelor dumneavoastră Personale. Când procesarea este restricționată, putem continua să stocăm Datele dumneavoastră Personale, dar utilizarea de către noi a Datelor dumneavoastră Personale va fi restricționată.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să obțineți și să reutilizați Datele dumneavoastră Personale pentru propriile dumneavoastră scopuri în diferite servicii. De exemplu, dacă încheiați relația cu Toyota, acest drept vă permite să mutați, să copiați sau să transferați cu ușurință Datele dumneavoastră Personale între sistemele noastre IT și cele ale altui furnizor de servicii, fără a afecta utilizarea acestora. Rețineți că acesta nu este un drept absolut și se aplică excepții. De asemenea, acest drept poate fi aplicat numai în anumite circumstanțe și cu condiția ca acesta să nu afecteze negativ drepturile altor persoane (de exemplu, acesta poate fi aplicat în ceea ce privește Datele Personale pe care ni le-ați furnizat și pe care le-am procesat pentru a ne îndeplini contractul cu dumneavoastră).
 • Dreptul de a vă opune prelucrării: În cazul în care prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim, aveți dreptul să vă opuneți acestei prelucrări, cu excepția cazului în care avem un motiv convingător și legitim pentru a continua prelucrarea Datelor dumneavoastră Personale.
 • Dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării Datelor dumneavoastră Personale în scopuri de marketing direct.
 • Dreptul de a depune o plângere: Aveți dreptul să depuneți o plângere cu privire la modul în care gestionăm sau procesăm Datele dumneavoastră Personale la autoritatea națională de protecție a datelor. În țara dumneavoastră aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate: Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv profilarea) și care produce efecte legale pentru dumneavoastră sau care vă afectează semnificativ în mod similar.

Rețineți că puteți exercita drepturile menționate mai sus numai în legătură cu Datele Personale pe care le deținem despre dumneavoastră în legătură cu Serviciile.

Cum îmi pot exercita drepturile de confidențialitate și cum pot contacta compania Toyota?

Pentru mai multe informații despre utilizarea de către noi a Datelor dumneavoastră Personale și pentru a vă exercita drepturile de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați după cum urmează:

 • vă puteți exercita dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergere și dreptul de a obiecta, accesând link-urile relevante din contul dumneavoastră MyLexus;
 • puteți să rectificați în mod direct Datele dumneavoastră Personale legate de cont prin intermediul contului dumneavoastră MyLexus; și
 • pentru orice altă solicitare, vă rugăm trimiteți un email către relatii.clienti@lexus.ro si/sau B-dul. Pipera, nr.1, oras Voluntari, jud. Ilfov, Romania sau faceți click aici.

Vom încerca să ne conformăm solicitărilor dumneavoastră cât mai repede posibil și întotdeauna în conformitate cu termenele stabilite în mod legal. Rețineți că, dacă avem îndoieli cu privire la identitatea dumneavoastră, este posibil să solicităm să ne furnizați o dovadă a identității dumneavoastră, de exemplu, pentru a împiedica accesul neautorizat la Datele dumneavoastră Personale.

Rețineți că, dacă ați solicitat ștergerea Datelor dumneavoastră Personale, este posibil să reținem în continuare anumite Date Personale, dacă acest lucru este necesar sau este autorizat prin lege.

Modificări ale acestei Notificări de Confidențialitate

Toyota poate actualiza din când în când această Notificare de Confidențialitate și, atunci când facem acest lucru, vom reemite o Notificare de Confidențialitate revizuită și vă vom notifica despre orice schimbări în măsura impusă de lege.

Dacă aveți întrebări cu privire la orice modificări aduse acestei Notificări de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați astfel cum este prevăzut în secțiunea "Cum îmi pot exercita drepturile de confidențialitate și cum pot contacta compania Toyota?" de mai sus.

Conflicte sau Neconcordanțe între Politica Generală de Confidențialitate și această Notificare de Confidențialitate

Dacă există vreun conflict sau neconcordanță între o prevedere a acestei Notificări de Confidențialitate și o prevedere a Politicii Generale de Confidențialitate, această Notificare de Confidențialitate va prevala.